حرفهای من

جانم فدای رهبرم امام خامنه ای

کاش روزی بنویسند به دیواربقیع ~ یک فراخوان کمک؛ طرح احداث ضریح...کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع ~ جایزه فرشچیان؛ قطعه زیبای عقیق!کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع ~ کارگران مشغولند؛ طرح احداث ضریح...کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع ~ چند روز مانده به اتمام ضریح...کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع ~ مهدی فاطمه(عج) آید به تماشای ضریح...کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع ~ نماز؛ صحن عتیق ...کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع ~ فلش راهنما، مرقد زهرای شفیع....نوشته شده در شنبه 16 اسفند 1393 ساعت 01:06 ب.ظ توسط هستی الهی نظرات | |

Design By : Pichak