تبلیغات
حرفهای من - شعار از ولادت تاشهادت باولایت را ...


حرفهای من

جانم فدای رهبرم امام خامنه ای

این هم شعر دیگه ای از خانم معصومه موسی زادهدر آن روزی که گمراهان عَلَم کردند ملت را

و نسبت با امامت را

و دوران ریاست را

و رنگی از سیادت را

و دوری از سیاست را

آپلود عکس
نفهمیدند از این ملت کیاست را

اطاعت از امامت را

شعار از ولادت تاشهادت باولایت را

آپلود عکس
 چنین عشقی به پا کرده در این امت قیامت را

و رسوا کرده از ظاهر نمایی ها خیانت را

آپلود عکس
که چون او میکند سرلوحه کارش دیانت را

ولی یک جو نمی بینی نشانش را

و می بینی دمادم در کلامش

انحراف از آن کرامت را

و اطرافش همیشه دشمنانت را 

آپلود عکس

نهایت میشود آن روز عاشورا

که ما دیدیم در میدان خباثت را

لگد کردند حرمت را

و له کردند عزت را

آپلود عکس

گمان کردند که کوبیدند عزاداران هیات را

نفهمیدند از این هیات

که مجلس صاحبی دارد

و صاحب

منتقم

آری امام غائبی دارد

آپلود عکس

واین امت از آن مه نائبی دارد

و این کشور به حقش حافظی دارد

و رهبر هم نگاه نافذی دارد که وقتی میدهد تنها اشارت را...

آپلود عکس

از آن روزی که جوش آورده بودند زین جنایت خون امت را

تو می بینی درین ملت صلابت را

و ۷۲ ملیون از همین امت حمایت را

که ثابت میکند بر هرچه اهریمن

فراسوهای تنها یک اشارت را...

آپلود عکس

که یک ملت

که از خون حسین بن علی دارد رشادت را

یقینا میکند از آن حماسه

این صیانت را

که این میراث جاویدان یک تاریخ اسلامی

نگهدارد چو گوهر در صدف رمز سعادت را؛

ولایت را...

ولایت را...

ولایت را...

آپلود عکسنوشته شده در دوشنبه 18 دی 1391 ساعت 12:24 ب.ظ توسط هستی الهی نظرات | |

Design By : Pichak